Olika sorters träning

Det finns massor av olika sorters träning du kan göra tillsammans med din hund!

Vardagsträning

Till vardag finns det många olika saker ni kan göra tillsammans. Ni kan vara ute och gå eller springa, ni kan busa och ta det lugnt tillsammans. Det finns aktiveringsleksaker som stimulerar hundens tänkande, ni kan göra övningar som handlar om lydnad, koncentration eller tålamod. Det finns egentligen ingen gräns för hur mycket ni kan göra tillsammans. Ju mer du väljer att träna med och leka med din hund, desto bättre kommer den må och ni kommer dessutom få en starkare relation. Glöm inte att ge belöningar så träningen bygger på positiv förstärkning. Misslyckas hunden hjälper det inte att skälla på den, kanske är det dessutom du som misslyckats med att visa vad det är du önskar av den.

Agility

Agility är en hundsport som går att tävla i, men det går också att träna agility med din hund bara för att det är roligt. I stora drag handlar det om att du och din hund tillsammans ska ta er igenom en hinderbana på kortast möjliga tid, och med så få missar som möjligt. Hunden ska inte heller vägra inför något av hindren. I hinderbanan finns olika utmaningar, till exempel att springa genom en tunnel, att springa i slalom mellan pinnar och att hoppa över olika hinder.

Lydnadsträning

Om du och din hund vill träna mer på lydnad än vad ni gör i er vardag är det möjligt att gå en kurs där ni kommer utmanas på det här området. Att träna tillsammans med hunden gör att ni skapar starkare band. En hund som är bra på lydnad är dessutom lättare att ha med sig i olika sammanhang och på det viset kan det leda till att hunden får ett roligare liv även utanför träningstillfällena. För den som vill går det även att tävla i lydnad.

Spåra och söka

Alla hundar har ett luktsinne som är mycket bättre än det människor har, och därför kan de lätt utveckla förmågan att spåra och söka. Det går att testa hemma i form av vardagsövningar. Verkar hunden tycka att det är roligt är det också möjligt att gå kurser, få hjälp att utveckla förmågorna och kanske också tävla i att spåra och söka.

Andra träningsformer för hundar

Vissa träningsformer passar bättre för vissa hundraser och är inte så vanliga varken för löwchen eller leonberger. Därmed inte sagt att det måste vara omöjligt för dem.

Exempel på andra träningsformer är träning för jakt, draghundsport och rallylydnad.