Nu hardet fötts leonbergervalpar på Skorres

LEONBERGER SEDAN 1986

LÖWCHEN SEDAN 2005

UPPFÖDARE AV LEONBERGER OCH LÖWCHEN

Sidan senast uppdaterad den 19/2 2018