ISUCH SUCH SKORRES NYPON ägare Birgitta Birgisdo'ttir, Island

SKORRES SFINKS ägare Fam Kammann Danmark

SKORRES SHARI ägare Fam Pilgaard Danmark

SKORRES OTHILLA ägare Fam Pilgaard Danmark

SKORRES NALA ägare Fam Lambrecht Danmark

SKORRES MIKOVO ägare Fam Christiansen Danmark

SKORRES MOZART ägare Karin och Lars Ryderstad Danmark

SKORRES HANNA ägare Torben Möller Johansen Danmar

SKORRES HASSE ägare Tom Hansen Danmark

 INTUCH SKORRES HUGO  Ägare Terje Reier Gundersen Norge

SKORRES GAZINA ägare Tammy Price USA

SKORRES GRANAT (Salemon) ägare Cynthia Quinn  USA

SKORRES GIZMO (Angus) Ägare Michelle David Choen USA